Search

Wednesday, 5 October 2011

Perancangan Strategik Ekonomi Asas 2012


PELAN TAKTIKAL/ PELAN TINDAKAN
&
PELAN OPERASI

PANITIA EKONOMI ASAS

TAHUN 2011PELAN TAKTIKAL / PELAN TINDAKAN PANITIA EKONOMI ASAS TAHUN 2011

PELAN TINDAKAN/TAKTIKAL
ST 1
STRATEGI
Sistem “Buddy”
JADUAL  2

OBJEKTIF
Meningkatkan kemahiran proses P&P

BIL
Program/Projek
Tanggungjawab
Tempoh/Hari
Kos/Sumber

Output

KPI
Pelan Kontigensi
1.1
Bengkel menanda kertas SPM
KP
April 2011
RM 50
PCG
Guru Ekonomi Asas Tingkatan 4 dan 5.
100% guru Ekonomi Asas boleh menguasai teknik menanda kertas Ekonomi Asas SPM

GK

Guru penanda kertas SPM
PELAN TINDAKAN/TAKTIKAL

ST 2
STRATEGI
ANAK EMAS
JADUAL  2

OBJEKTIF
Mengukuhkan asas Ekonomi Asas dan meningkatkan peratus lulus SPM

BIL
Program/Projek
Tanggungjawab
Tempoh/Hari
Kos/Sumber

Output

KPI
Pelan Kontigensi
2.1
“Ekonpoli”
(Klinik Ekonomi Asas)
SPM

KP
Mar – Okt 2011
-
Calon SPM diajar secara intensif
55%-SPM Peningkatan pencapai lulus
Program dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid

2.2
Bengkel Teknik Menjawab
SPM

KP
April 2011


PCG
RM 200

Semua murid  SPM
70%-SPM
Murid boleh menguasai teknik menjawab soalan  Kertas 1 & 2

GK
Guru jemputan
2.3

Kelas Tambahan & Gerak Gempur
SPM
GK
Feb – Jun 2011
-
Semua murid SPM
55%-SPM
Murid dapat meningkatan prestasi

Guru Ekonomi Asas
2.4
Fokus SPM
(Menangani Topik Sukar)
SPM
KP
Ogos, September 2011

-
Semua murid SPM
55%-SPM
Murid dapat mengatasi soalan sukar
Guru Ekonomi Asas


PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI ASAS TAHUN 2011
PROGRAM 1

NAMA PROGRAM
Bengkel menanda kertas SPM
OBJEKTIF
Memastikan guru Ekonomi Asas menguasai teknik menanda kertas
TARIKH / TEMPOH
April 2011 (1 hari)
KUMP. SASARAN
Guru Ekonomi Asas tingkatan 4 dan 5
GURU TERLIBAT
Guru berpengalaman dalam penandaan kertas SPM
PROSES KERJA
1)       Kenalpasti guru sasaran                               
2)       Kenalpasti guru terlibat (fasi)        
3)       Taklimat
4)       Mengambil tindakan daripada post mortem yang dibuat
KEKANGAN


PEMANTAUAN


PENILAIAN


PENAMBAHBAIKAN


PROGRAM 2

NAMA PROGRAM
“Ekonpoli”
(Klinik Ekonomi Asas)
SPM
OBJEKTIF
Memastikan Kumpulan Lemah dapat menguasai ilmu Ekonomi Asas dengan baik
Mengenalpasti tahap kesukaran murid

TARIKH / TEMPOH
Mac –  Oktober 2010
KUMP. SASARAN
Kumpulan murid lemah
GURU TERLIBAT
Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA
1) Mengenalpasti pelajar yang lemah dari setiap kelas.
  2) Seorang demi seorang pelajar akan dipanggil dan diajar secara intensif asas Ekonomi Asas.
  3) Beri latihan berkaitan konsep asas sebagai pengukuhan

KEKANGAN


PEMANTAUAN


PENILAIAN


PENAMBAHBAIKAN

PROGRAM 3

NAMA PROGRAM
Bengkel Teknik Menjawab SPM
OBJEKTIF
Memastikan peratus A dan lulus meningkat
TARIKH / TEMPOH
April 2011
KUMP. SASARAN
Semua pelajar tingkatan 5
GURU TERLIBAT
Guru jemputan yang berpengalaman
PROSES KERJA
1) Mengenalpasti pelajar dan mengkategorikan mereka  mengikut kumpulan kurang cemerlang dan cemerlang.
2) Menjemput guru yang terlibat dan menyediakan bahan-bahan yang bersesuaian.
3) Taklimat untuk murid
4) Mengadakan post mortem.
KEKANGAN


PEMANTAUAN


PENILAIAN


PENAMBAHBAIKANPROGRAM 4
NAMA PROGRAM
Kelas Tambahan & Gerak Gempur
SPM
OBJEKTIF
1) Menambah bilangan murid yang mendapat A dalam  Peperiksaan SPM.
2) Mendedahkan murid kepada teknik-teknik terkini  menjawab soalan kertas 2.
3) Membiasakan murid dengan soalan-soalan peperiksaan.
TARIKH / TEMPOH
Februari – Jun 2011
KUMP. SASARAN
Semua murid tingkatan  5
GURU TERLIBAT
Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA
1) Mengenalpasti murid dan mengkategorikan mereka  mengikut kumpulan lemah, sederhana dan cemerlang.
2) Menentukan guru-guru yang terlibat dan bahan-bahan yang bersesuaian.
3) Membuat jadual kelas tambahan.
4) Membuat graf prestasi pencapaian murid bermula dari ujian yang pertama sehingga yang seterusnya.
5) Mengadakan post mortem.
KEKANGAN


PEMANTAUAN


PENILAIAN


PENAMBAHBAIKAN
PROGRAM 5

NAMA PROGRAM
Fokus SPM
(Menangani Topik Sukar)
SPM
OBJEKTIF
Menanagani topik yang sukar diselesaikan
TARIKH / TEMPOH
Julai, Ogos, September
KUMP. SASARAN
Semua Murid Tingkatan 5
GURU TERLIBAT
Semua guru
PROSES KERJA
1)       Taklimat untuk guru
2)       Mengenalpasti topik sukar
3)       merancang modul untuk murid
4)       memperbanyakkan modul untuk murid
KEKANGAN


PEMANTAUAN


PENILAIAN


PENAMBAHBAIKANNo comments:

Post a Comment