Search

Wednesday, 5 October 2011

Perdagangan Antarabangsa Power Point Slide

Maksud perdagangan antarabangsa
 
Perdagangan antarabangsa merujuk kepada urusan import dan eksport barang dan perkhidmatan antara satu negara dengan negara yang lain.
Contoh :
Malaysia mengeksport sarung tangan getah asli ke Amerika Syarikat.
Perbezaan sumber semula jadi negara
¢Dianugerahi oleh Tuhan kepada setiap negara adalah berlainan dengan negara lain.
¢Hasil daripada perbezaan jenis iklim dan tanih antara negara telah mewujudkan perdagangan antarabangsa antara negara.
 
¢Kos pengeluaran yang rendah menunjukkan bahawa sesebuah negara itu cekap dalam mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan.
¢Contoh:
¢Malaysia mempunyai kecekapan dalam pengeluaran minyak kelapa sawit, manakala Jepun pula lebih cekap dalam pengeluaran kereta dan jentera-jentera perkilangan.
¢Perbezaan harga faktor pengeluaran turut mempengaruhi wujudnya perdagangan antarabangsa.
¢
¢Contoh:
¢Negara China mempunyai bilangan tenaga buruh yang ramai dan murah.
 
¢Perdagangan dalam negeri dan perdagangan antarabangsa dijalankan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
  

No comments:

Post a Comment